YKS NEDİR?

YKS ( Yükseköğretim Kurumları sınavı )

 Temel Yeterlilik Testi ( TYT)

 Alan Yeterlilik Testi ( AYT ) ve Yabancı Dil Testi ( YDT ) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavların toplamına verilen addır.

TYT

ÖSYM tarafından hazırlanan Temel Yeterlilik Testi anlamına gelen bu sınavda Türkçe soruları daha çok okuduğunu anlama ve dil bilgisi ağırlıklı ve sorular ise ağırlıklı 9. ve 10.sınıf konularından .TYT tercih yapmak isteyen tüm öğrenciler ise zorunludur. TYT puanınızı 2 yıllık ön lisans bölümleri tercih etmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca AYT sınavına % 40 etkisi olacaktır.

AYT

Alan Yeterlilik Testi anlamına gelen bu sınavda ise tamamen bilginizi ölçecek sorular bulunmaktadır.

TYT SORU DAĞILIMI

Bu sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. Verilen süre ise 165 dakikadır. TYT sınavının sınav puanına etkisi % 40 olarak belirlenmiştir

40 Temel Matematik

40 Temel Türkçe

7 Fizik

 7 Kimya

 6 Biyoloji

5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5 Felsefe Grubu

5 Tarih

5 Coğrafya

AYT SORU DAĞILIMI

Bu sınavda ise toplam 160 soru bulunmaktadır. Verilen süre 180 dakikadır. Dört testten oluşan bu sınavın ise soru dağılımı şu şekildedir

Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi

24 Türk Dili ve Edebiyatı

10 Tarih 1

6 Coğrafya 1

Toplam 40 soru

Sosyal Bilimler-2 Testi

11 Tarih 2

 11 Coğrafya 2

 12 Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)

 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 Toplam 40 soru

Matematik Testi

25 Matematik

15 Geometri

Toplam 40 soru

Fen Bilimleri Testi

14 Fizik

13 Kimya

 13 Biyoloji

 Toplam 40 soru

YDT SORU DAĞILIMI

Dil bölümünü tercih etmek isteyen adaylar YDT (Yabancı Dil Testi) ye girmek zorundadırlar. YDT ‘de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru edatlar,3 Soru bağlaçlar,1 Soru belirleyiciler)

Boşluk doldurma (5 Soru)

Cümleyi Tamamlama (8 Soru)

İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)

Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)

Paragraf (15 Soru)

Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)

Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)

Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)

Diyalog Tamamlama (5 Soru)

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

DİKKAT !!!!!

4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

TYT puanıyla lisans bölümlerine yani dört yıllık bölümlere tercih yapamazsınız. Bu puan ile 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarındaki bölümlere tercih yapabilirsiniz.

AYT sınavında yaptığınız netler TYT puanını etkilememektedir.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmaz.

TYT sınavı daha çok okuduğunu anlama, yorumlama ve süreni etkin kullanma gerektiren bir sınav iken, AYT sınavı ise bilgi gerektiren bir sınavdır. Bunun için etkin programlı bir çalışma süreci gerektirmektedir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaktadır.

YKS’DE BARAJ KALDIRILDI MI?

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEKTİR?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye  girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, YEA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

PUAN TÜRÜNÜN HESAPLANMASINDA KULLANILAN TEST AĞIRLIKLARI NEDİR?