Olumlu yada doğru davranış deyince akıllara bir çok şey gelmektedir. Doğru davranış kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi bireylerin biricikliğinden kendilerine özel olmasından kaynaklanmaktadır. Burada genelleyerek ele alabileceğimiz şey davranış kalıbıdır. Davranış bireylerin toplum içerisinde sergilemiş olduğu tutum ve eylemlerdir. Bu tutum ve eylemler kültürel olarak , aile yapısı olarak farklılıklar göstersede toplum kurallarında genel geçer olarak beklenen davranış kalıpları vardır.  Bu davranış kalıplarını kazandırabilmek adına bazı  temel yolları izlemek bu davranışları pekiştirmede etkili olacaktır. Koşulsuz sevgi göstermek tehditkar olmayan bir bir tutum sergilemek , kıyaslamaktan kaçınmak , rol model olarak davranış kazanımını desteklemek , net ve tutarlı olmak , disiplinli olmak ve kararlı olmak davranış kazanımını gerçekleştirirken desteklenmesi gereken noktalardır. Rol model olarak pekiştirilmeyen davranışların kalıcılığı oldukça azdır. Ebeveynlerin bir davranış kazandırırken öncelikle bu davranışı kendilerinin yapması sonra çocuklarından beklemesi daha gerçekleşmesi olası bir kavramdır. Aynı şekilde aile içerisinde belirlenen kuralllara tüm fertlerin uyması yaş gruplarına göre görevlerin verilmesi ve aile içi otorite figürlerinin belli olması ve bu kuralların tüm fertler tarafından benimsenmesi davranış kazanımını destekleyen en temel noktalardır.

Güliz GÖKEŞME
Psikolog