BİLSEM aday öğrenci nasıl seçilir?

‘BİLSEM’e öğrenci seçimi nasıl yapılır?’ sorusu en çok sorulan sorulardan biridir. Peki, bu nasıl yapılır? BİLSEM sınavına girebilecek öğrenci seçimi öğrencinin sınıf öğretmeni tarafından bizzat yapılmaktadır. BİLSEM’e bu seçim öğretmenin öğrencilerin bizzat gözlemlemesi sonucunda yapılmaktadır. BİLSEM’e aday gösterilebilecek potansiyelde yetenekli bir öğrenci varsa öğretmen tarafından BİLSEM gözlem raporu doldurulur ve MEB üzerinden öğrencinin BİLSEM’e aday gösterilmesi sağlanmış olur.

BİLSEM’e bireysel başvuru yapmak mümkün mü?

BİLSEM’e bireysel başvuru yapmak mümkün değildir. Bireysel başvuru BİLSEM sınavları için geçerli değildir. BİLSEM’e aday öğrenci seçimi yalnızca sınıf öğretmeninin öğrenci için BİLSEM gözlem formu doldurması ile gerçekleştirilebilmektedir.

BİLSEM’e girmeye hak kazanmak için kaç IQ’ya sahip olmak gerekir?

BİLSEM’e genel yetenekten girecek olan bir öğrencinin en az 130 IQ seviyesinde olması gerekir. BİLSEM’e resim ve müzik alanında yetenekli olan öğrenciler de kabul edilmektedir. BİLSEM için gerekli olan yetenek düzeyine sahip olan öğrenciler BİLSEM’e girmeye hak kazanabilmektedir.

BİLSEM’e bir sınıftan kaç öğrenci katılabilir?

BİLSEM’e her sınıfta yalnızca sınıfın yüzde yirmilik dilimini kapsayacak şekilde öğrenci seçimi yapılır. Örnek olarak; bir sınıfta 30 öğrenci varsa BİLSEM için sadece 6 kişi sisteme seçilebilir. Bu seçim bu şekilde de yapılabilir ya da BİLSEM’e 30 kişilik bir sınıfta 6 tane genel yetenek, 6 tane resim, 6 tane de müzik öğrencisi ayrı ayrı seçilebilir. BİLSEM seçiminde her alan için yüzde yirmilik dilim şartı belirlenmiştir.

BİLSEM’e aday olabilecek öğrenciler kaçıncı sınıflardan seçilebilir?

BİLSEM’e aday gösterilebilecek öğrenciler 1.sınıf, 2.sınıf ve 3.sınıf öğrencilerinden seçilebilmektedir. BİLSEM’e bu sınıf grupları hariç herhangi bir sınıftan aday gösterilemez.

BİLSEM’e alan bazı seçim neye göre yapılmaktadır? BİLSEM kriterleri nelerdir?

BİLSEM için seçilecek olan öğrencilerden bazı konularda üstün yeteneğe sahip olması beklenmektedir. BİLSEM’e genel yetenek alanına öğrenci seçimi için öğrencinin IQ seviyesinin yüksek olması, çözüm odaklı olması, pratik ve çok yönlü düşünebiliyor olması gibi özelliklerinin var olması gerekir. BİLSEM resim alanı seçimi için öğrencinin, hayal gücünün yüksek ve çizim yeteneğinin iyi olması gerekir. BİLSEM müzik alanı seçimi için öğrencinin, müzik kulağının iyi olması ve müziğe duyarlı olması kriterleri aranmaktadır.